Zwrot podatku - przegląd firm, które mogą pomóc

Państwo

MAG-TAX

Zasadniczym obszarem działalności MAG - TAX jest doradztwo w zakresie zwrotu nadpłaconych zaliczek podatku dochodowego dla osób fizycznych pracujących poza granicami Polski.

Zakres świadczonych usług obejmuje udzielenie kompleksowej informacji na temat możliwości zwrotu nadpłaconego podatku, kalkulację szacunkowego zwrotu dla klienta w oparciu o przedłożoną dokumentację, przygotowanie i wysyłkę właściwych formularzy do właściwego urzędu skarbowego, dalszą obsługę procesu zwrotu podatku, w tym m.in. przygotowywanie dodatkowych informacji, formularzy i wyjaśnień, w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez urząd.

MAG - TAX świadczy także szereg usług towarzyszących i pokrewnych:
  • realizację czeków - realizacja czeków wystawionych przez zagraniczne organy fiskalne z Wielkiej Brytanii, USA i Irlandii
  • usługi turystyczne - sprzedaż imprez turystycznych: wczasów, wycieczek pobytowych i objazdowych,
  • pozyskiwanie i rozliczanie środków unijnych - oferta MAG TAX obejmuje: rozpoznanie potrzeb inwestycyjnych i pozainwestycyjnych oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej dla projektów przygotowanych na indywidualne zapotrzebowanie klienta (podmioty gospodarcze, JST, NGO, osoby fizyczne).Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
uwm_220_pl.gif
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni - 2
miniatura
 
Polityka Prywatności